Afspraak boeken

Vul steeds de gegevens van de persoon voor wie u een afspraak maakt volledig in. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, opdat we u zouden kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden.
1 afspraak per persoon. Gelieve verscheidene slotjes te blokkeren bij meer personen.
Er wordt per consultatie 20 minuten tijd voorzien. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, gelieve ons dit aan de telefoon mee te delen of neem een dubbele afspraak.
Breng ook steeds het Kind&Gezin of gezondheidsboekje mee en een vignetje van de mutualiteit.

Eerste afspraak

Gelieve de elektronische identiteitskaart, Kids-ID, ISI+ kaart van de mutualiteit mee te brengen.
Lees de info over informed consent op volgende site www.patientconsent.be
U kan zelf uw toestemming voor uw kind geven of opzeggen

Vaccinaties

Een afspraak voor vaccinaties moet minimum 48u op voorhand gepland worden, aangezien de vaccins eerst besteld moeten worden. Gelieve bij de commentaar ook duidelijk te vermelden: VACCIN, … maanden

Attesten

Voor het invullen van allerhande attesten is een inzage van het dossier noodzakelijk. Hiervoor maakt u best een afspraak.
Uitzonderlijk worden attesten of voorschriften klaargelegd. Gelieve ze op te halen op de plaats en het tijdstip waar ik consulteer. Er wordt niets gemaild noch per fax verzonden.

Te laat op uw afspraak

Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve mij zo snel mogelijk te contacteren om uw afspraak te verzetten. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Annuleren of verplaatsen

Indien u online boekt, kan u deze tot 24u vóór de afspraak zelf annuleren of verplaatsten adhv de instructies die u terug vindt in de bevestigingsmail. Bij het niet naleven van uw afspraak zonder tijdige annulatie, kan u een administratieve kost van 25 euro aangerekend worden.

Wachtregeling

Tijdens de afwezigheid van een kinderarts wordt de permanentie overgenomen door de collega kinderartsen van de associatie.

Pediatrische wachtpost is bereikbaar voor dringende gevallen wanneer uw pediater u niet kan ontvangen op het nummer 02/363.63.83
-Van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 19.00
-In het weekend van 9.00 tot 12.00

Daarnaast kan u terecht op de spoeddienst van het ziekenhuis Halle. Tel: 02/363.65.10

Betalen

De betaling gebeurt met bancontact (eventueel met APP op smart-phone).

Tarieven

Dr. Buyse Stefanie: 60 euro (tijdens het weekend 70 euro)
Dr. Hermans Sebastiaan: 54 euro (tijdens het weekend 65 euro)
Dr. Van Hauthem Hilde: 54 euro (tijdens het weekend 65 euro)
Dr. Gonzalez: 47 euro (tijdens het weekend 57 euro)
Dr. Thielemans: 54 euro (tijdens het weekend 65 euro)
verhoogde tegemoetkoming of derdebetalersregeling: graag melden tijdens de consultatie dat u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of gebruik maakt van de derdebetalersregeling.
voor een betere terugbetaling: graag controleren bij uw mutualiteit of het aanmaken van een globaal medisch dossier (dit kan bij de huisarts) een voorwaarde is voor hogere terugbetaling.

Covid testing

Voor al uw vragen en aanvragen van een test-code: mijncoronatest.be
Voor het inplannen van een test in een triage centra: https://triage.doclr.be of https://testcovid.doclr.be/#!/flow
Triage centra Halle:
Kinderen tot 3 jaar kunnen getest worden op onze consultaties: afspraak te maken online
Kinderen ouder dan 3 jaar:
  • Pre-triage Zennevallei: tel 0465.00.65.28
  • AZ Sint Maria Halle: tel 02.363.64.40
ContactTracing:
Telefoonnummer: 02 214 19 19.