Meer en meer mensen boeken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat op deze manier de telefoondruk aanzienlijk vermindert.

U kan uiteraard ook nog steeds telefonisch contact opnemen bij een urgente situatie op: 0477/840 212.

Consultaties gaan enkel door NA AFSPRAAK.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u de informatie voor patiënten aandachtig doorneemt. (zie info voor patiënten)

Als kinderarts met specialisatie in de kinderpneumologie kan ik je kind begeleiden indien er problemen zijn ter hoogte van bovenste luchtwegen of longen. Er kan sprake zijn van overmatig of langdurig hoesten, symptomen van astma, luchtwegallergie of recidiverende luchtweginfecties.

Uw kind kan bij ons terecht voor onderzoeken zoals bloedafname, de huidpriktest (op afspraak), de zweettest (op afspraak), de longfunctie (vanaf 5-6jaar) en radiologische onderzoeken.

Ik werk nauw samen met andere specialisaties zoals KNO-artsen.

Wekelijks heb ik overleg met de dienst kinderlongziekten van het UZ Brussel, alwaar ik op dinsdag consulteer op de raadpleging kinderpneumologie.

Dr. Buyse Stefanie

Dr. Buyse Stefanie

Kinderpneumologie ( longziekte), Asthma / Eczeem / Algemene pediatrie / Medisch diensthoofd
Maak een afspraak
bij Dr. Buyse


AZ Sint-Maria Halle vzw
Ziekenhuislaan 100
1500 Halle
02/363.12.11