Prendre un rendez-vous

Vul steeds de gegevens van de persoon voor wie u een afspraak maakt volledig in. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, opdat we u zouden kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden.
1 afspraak per persoon. Gelieve verscheidene slotjes te blokkeren bij meer personen.
Er wordt per consultatie 20 minuten tijd voorzien. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, gelieve ons dit aan de telefoon mee te delen of neem een dubbele afspraak.
Breng ook steeds het Kind&Gezin of gezondheidsboekje mee en een vignetje van de mutualiteit.

1er rendez-vous

Gelieve de elektronische identiteitskaart, Kids-ID, ISI+ kaart van de mutualiteit mee te brengen.
Lees de info over informed consent op volgende site www.patientconsent.be
U kan zelf uw toestemming voor uw kind geven of opzeggen

Vaccinaties

Een afspraak voor vaccinaties moet minimum 48u op voorhand gepland worden, aangezien de vaccins eerst besteld moeten worden. Gelieve bij de commentaar ook duidelijk te vermelden: VACCIN, … maanden

Certificats

Voor het invullen van allerhande attesten is een inzage van het dossier noodzakelijk. Hiervoor maakt u best een afspraak.
Uitzonderlijk worden attesten of voorschriften klaargelegd. Gelieve ze op te halen op de plaats en het tijdstip waar ik consulteer. Er wordt niets gemaild noch per fax verzonden.

Trop tard pour votre rendez-vous

Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve mij zo snel mogelijk te contacteren om uw afspraak te verzetten. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Annulation ou déplacement de rendez-vous

Indien u online boekt, kan u deze tot 24u vóór de afspraak zelf annuleren of verplaatsten adhv de instructies die u terug vindt in de bevestigingsmail. Bij het niet naleven van uw afspraak zonder tijdige annulatie, kan u een administratieve kost van 15 euro aangerekend worden.

Rôle de garde

Tijdens de afwezigheid van een kinderarts wordt de permanentie overgenomen door de collega kinderartsen van de associatie.
Pediatrische wachtpost is bereikbaar voor dringende gevallen wanneer uw pediater u niet kan ontvangen op het nummer 02/363.63.83
-Van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 19.00
-In het weekend van 9.00 tot 12.00
Daarnaast kan u terecht op de spoeddienst van het ziekenhuis Halle. Tel: 02/363.65.10

Payement

De betaling gebeurt met bancontact (eventueel met APP op smart-phone)

Tarifs

Dr. Buyse Stefanie: 60 euro (les weekends 70 euro)
Dr. Hermans Sebastiaan: 50 euro (les weekends 60 euro)
Dr. Van Hauthem Hilde: 48 euro (les weekends 60 euro)
Dr. Thielemans Laurence: 50 euro (les weekends 60 euro)
Dr. Gonzalez: 43 euro (les weekends 55 euro)