Meer en meer mensen boeken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat op deze manier de telefoondruk aanzienlijk vermindert.

U kan uiteraard ook nog steeds telefonisch contact opnemen bij een urgente situatie op: 0477/840 212.

Consultaties gaan enkel door NA AFSPRAAK.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u de informatie voor patiënten aandachtig doorneemt. (zie info voor patiënten)

Dr. Buyse Stefanie

Dr. Buyse Stefanie

Kinderarts
Maak een afspraak
bij Dr. Buyse


AZ Sint-Maria Halle vzw
Ziekenhuislaan 100
1500 Halle
02/363.12.11